SIFTA webinarium:  InvestEU i SIFTA dla polskich pośredników finansowych

Wstęp

Celem webinarium jest przedstawienie instrumentów, jakie EU kieruje do pośredników finansowych, by wspierali ekonomię społeczną.


InvestEU i SIFTA dla polskich pośredników finansowych


Kiedy: Środa, 14 grudnia, 2022, 10:00 – 12:00 CET
(Amsterdam/ Warszawa / Sarajewo)

Język: Polski

Zarejestruj się:

Komisja Europejska coraz więcej uwagi poświęca sektorowi ekonomii społecznej. W Planie Działania Komisji Europejskiej na rzecz Ekonomii Społecznej proponuje uwolnienie potencjału gospodarki społecznej w celu tworzenia miejsc pracy oraz przyczyniania się do zielonej i cyfrowej transformacji. Z tego powodu uruchamiane są kolejne programy i narzędzia, mające na celu rozwój ekonomii społecznej. Jednym z nich jest program InvestEU, w ramach którego pośrednicy finansowi wspierający lub planujący wsparcie ekonomii społecznej, mają dostęp do dużego wyboru wsparcia: od indywidualnych szkoleń czy warsztatów po instrumenty finansowe.  

W trakcie webinarium omówimy istniejące możliwości skorzystania ze wsparcia technicznego (program SIFTA) i finansowego oraz obecne praktyki i skuteczność finansowania ekonomii społecznej. Swoim doświadczeniem podzieli się Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach. 

Eksperci:

Paweł Chorąży 

Dyrektor Zarządzający Pionem Funduszy Europejskich, BGK 

Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu środkami europejskimi. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1998) i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (2001). Stypendysta Fundacji Roberta Boscha w Niemczech (2003/2004). Ukończył Leadership Academy for Poland (2019) i program KSAP/IESE Business School: Top Public Executives  (2018). 

 

Jarosław Kała

Koordynator Obszaru Finansowania Dłużnego Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej oraz Ekspert w Zespole ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych, ZBP.  

Wieloletni Dyrektor Departamentu Instrumentów Finansowych BGK, odpowiedzialny za wdrażanie instrumentów zwrotnych na Polskę, w ramach Programów JEREMIE, Rozwój Polski Wschodniej oraz POIR. Wiceprezes Pomorskiego Funduszu Rozwoju, Członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, Studiów Menadżerskich Podyplomowych SGH. 

 

Joanna Wardzińska

Przewodnicząca Rady, Przewodnicząca Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej. 

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, specjalność elektroniczna aparatura medyczna. Od 1994 roku związana z ekonomią społeczną poprzez pracę w grupie banku BISE S.A. W latach 1996–2007 była członkiem zarządu, wiceprezesem banku BISE S.A. Od 2009 roku do 2020 roku jako wiceprezes TISE zajmowała się finansowaniem podmiotów ekonomii społecznej. Jest członkiem „Zespołu ds. rozwiązań systemowych dla ekonomii społecznej”, zasiada w Radach Nadzorczych: Fundacji Partnerstwa dla Środowiska, Małopolskiego Funduszu Poręczeń dla Ekonomii Społecznej,  ABC SA.

 

 

Szymon Cimochowski

Dyrektor Ośrodka Transferu Wiedzy i Innowacji – Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach

Magister Ekonomii – Absolwent Wydziału Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku (2016). W 2021 ukończył z wyróżnieniem Program Executive MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów, uzyskując tytuł MBA. W 2019 ukończył Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe na kierunku „Profesjonalista OWES – kluczowe kompetencje doradców i animatorów”. Od 2012 roku związany z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach. Autor i kierownik projektów finansowanych ze środków UE, w tym obszarze ekonomii społecznej i instrumentów zwrotnych. Od 2017 roku czynnie związany z sektorem ekonomii społecznej, jako Kluczowy Doradca Biznesowy akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Koordynator Działań w OWES. Od 2017 Członek Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Białymstoku, a od 2019 Członek Zespołu ds. Instrumentów Finansowych przy Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju i Polityki Regionalnej.