Искам да осигуря бъдещето на моето семейство

Вие сте основният източник на средства и нямате застраховка живот? Проверете какво можете да направите, за да осигурите бъдещето на вашето семейство.

  • Закупуване на застраховка – внимателно проверете при кои условия  няма да ви бъде изплатена застраховката (напр. дали застраховката е валидна за всички болести; дали застраховката е валидна, ако нещо ви се случи, докато сте далеч от страната; валидна ли е в случай на самоубийство).
  • Проверка на условията за предявяване на застраховка: каква е процедурата, колко бързо средствата могат да бъдат изплатени на семейството.
  • Допълнителна застраховка “Живот” с осигуровка за трудова злополука (временна или постоянна).
  • Проверете дали застраховката е гъвкава – позволява промени във времето, напр. добавяне на нови компоненти въз основа на промените в житейската ви ситуация.
  • Проверете офертите на различни компании – те изглеждат подобни, но могат да имат значителни разлики в детайлите, които са повече или по-малко подходящи за вас.
  • Разумната цена на застраховката се изчислява на 1% от застрахователната стойност на година или 10-15% от общата застрахователна стойност.
  • Преди да подпишете споразумението, вземете документите вкъщи и ги прочетете внимателно. Изчакайте поне 2 дни преди да вземете решение.

Вашата къща / апартамент не е застрахована? Предотвратете бъдещи рискове

  • Закупуване на застраховка, внимателно проверете условията, при които застраховката няма да бъде изплатена.
  • Закупуване на застраховка, внимателно проверете условията, на които вашата къща / апартамент трябва да отговарят, за да бъде изплатена застраховката.
  • Преди да подпишете споразумението, вземете документите в къщи и ги прочетете внимателно. Изчакайте поне 2 дни преди да вземете решение.