SIFTA webinarium: Dobre praktyki instytucji mikrofinansowych w finansowaniu ekonomii społecznej: Studia przypadków UE

Ciągle aktualne jest pytanie, kto jest zainteresowany i może finansować podmioty ekonomii społecznej, w szczególności zaś przedsiębiorstwa społeczne. Celem webinarium jest przedstawienie dobrych praktyk europejskich instytucji mikrofinansowych w zakresie finansowania ekonomii społecznej. 


Dobre praktyki instytucji mikrofinansowych w  finansowaniu ekonomii społecznej: Studia przypadków UE


Kiedy: Środa 10 maja 2023, 10:00 – 12:00 CET
(Amsterdam/ Warszawa / Sarajewo)

Język: Polski

Zarejestruj się:

Podczas webinarium powiemy o praktykach w zakresie finansowania ekonomii społecznej. Patrząc przez pryzmat potrzeb podmiotów ekonomii społecznej, pokażemy zwrotne instrumenty finansowe, które mogą pozytywnie odpowiedzieć na ich potrzeby.   

W Europie i w Polsce są różne doświadczenia, ale w kontekście wyzwań XXI wieku finansowanie ekonomii społecznej staje się w pewnym sensie misją egzystencjalną przynoszącą korzyści ekonomiczne dla operatorów. W Europie instytucje mikropożyczkowe, banki spółdzielcze widzą podmioty ekonomii społecznej jako klienta dywersyfikującego ryzyko ich portfela, przynoszącego korzyści ekonomiczne i współpracującego w sposób transparentny. 

W trakcie naszego spotkania pokażemy na co zwrócić uwagę przy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej i czy warto. 

Dostęp do kapitału to jeden z poważniejszych problemów podmiotów ekonomii społecznej (dawniej i dziś). Realne możliwości korzystania z instrumentów dłużnych i kapitałowych są uwarunkowane ich standingiem finansowym i możliwością zwrotu kapitału. Ze względu na słabość ekonomiczną PES/PS oraz prymat celu społecznego nad ekonomicznym, dostępne możliwości korzystania z instrumentów dłużnych są bardzo ograniczone. 

W Polsce Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało mapę instrumentów finansowego wsparcia ekonomii społecznej ze środków EFS w perspektywie finansowej 2021-2027, która pokazuje, że w ramach programu FERS lata 2021-2027 będzie do dyspozycji 180,5 mln zł.  

Webinarium skierowane jest do przedstawicieli funduszy pożyczkowych, funduszy poręczeniowych, banków. 

W trakcie webinarium omówimy istniejące możliwości skorzystania ze wsparcia technicznego (program SIFTA) i finansowego oraz obecne praktyki i skuteczność finansowania ekonomii społecznej.  

 

Jarosław Kała

Koordynator Obszaru Finansowania Dłużnego Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej oraz Ekspert w Zespole ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych, ZBP.  

Wieloletni Dyrektor Departamentu Instrumentów Finansowych BGK, odpowiedzialny za wdrażanie instrumentów zwrotnych na Polskę, w ramach Programów JEREMIE, Rozwój Polski Wschodniej oraz POIR. Wiceprezes Pomorskiego Funduszu Rozwoju, Członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, Studiów Menadżerskich Podyplomowych SGH. 

 

Joanna Wardzińska

Przewodnicząca Rady, Przewodnicząca Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej. 

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, specjalność elektroniczna aparatura medyczna. Od 1994 roku związana z ekonomią społeczną poprzez pracę w grupie banku BISE S.A. W latach 1996–2007 była członkiem zarządu, wiceprezesem banku BISE S.A. Od 2009 roku do 2020 roku jako wiceprezes TISE zajmowała się finansowaniem podmiotów ekonomii społecznej. Jest członkiem „Zespołu ds. rozwiązań systemowych dla ekonomii społecznej”, zasiada w Radach Nadzorczych: Fundacji Partnerstwa dla Środowiska, Małopolskiego Funduszu Poręczeń dla Ekonomii Społecznej,  ABC SA.

 

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.