Home » Current Projects » Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej

Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej

PREF_logo

Edukacja Finansowa dla każdego

Seminarium Partnerstwa na Rzecz Edukacji Finansowej (PREF)

30 listopada 2016r. (środa), Warszawa, od 10:00 do 17:00

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Rzecznik Praw Obywatelskiech. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego.
logo_rpo logotypclaim_czerony_pl_

Znajomość zagadnień finansowych i umiejętność korzystania z oferty instytucji finansowych to według definicji World Economic Forum jedna z 16 podstawowych umiejętności XXI wieku. Tymczasem rozmawianie o nawykach finansowych jest wciąż tabu. Z badań wśród Polaków przeprowadzonych w ostatnich latach w Polsce wynika zaś, że choć w większości zdajemy już sobie sprawę z konieczności podniesienia własnych kompetencji finansowych –  wiedza ta wydaje się trudna i mało atrakcyjna. Jak uczynić uczenie się o finansach standardem? O tym już w środę 30 listopada 2016 r. w Warszawie.

POBIERZ PROGRAM SEMINARIUM

Seminarium łączy organizacje i instytucje zaangażowane w edukację finansową. Jest okazją do rozmowy o tym, co jest ważne, co potrzebne, co trudne, oraz jak wspólnymi siłami osiągnąć więcej i lepiej w edukacji finansowej. Program wydarzenia stawia na dyskusję o zagadnieniach związanych z diagnozą potrzeb i stanu edukacji finansowej w Polsce, jakości prowadzonych działań oraz przyszłości uczenia o finansach. Na spotkaniu zostaną zaprezentowane najciekawsze praktyki edukacji finansowej oferowane przez sektor prywatny i pozarządowy.

Organizatorem seminarium jest Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej (PREF) – nieformalna grupa instytucji i organizacji zaangażowanych w edukację finansową na co dzień. Więcej o wizji i misji PREF.

wp_20161130_033

Materiały z seminarium 30.11.2016

Materiały z seminarium 30.11.2016

PORTRET FINANSOWY POLAKA: przegląd aktualnych informacji źródłowych dotyczących zachowań finansowych Polaków.

POTENCJAŁ PREF: podsumowanie doświadczenia, oferty i programów partnerów PREF.

STRATEGIA DZIAŁANIA PREF NA LATA 2017-2020: proponowane działania Partnerstwa w celu realizacji misji.

KATALOG KOMPETENCJI z edukacji finansowej, czyli kto na jakim etapie rozwoju powinien wiedzieć co?

Program Bakcyl dla dzieci i młodzieży szkolnej (WIB)

Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem dla studentów (CPBI)

Projekt Zyskaj Więcej! dla pracowników socjalnych (FIIW & ZBPO)

Edukacja Finansowa dla uczniów, mieszkańców wsi oraz czytelników w bibliotekach (FRD, CEO, FRSI, FWW)

Edukacja Finansowa dla seniorów (NBP)

Seminarium Partnerstwa na Rzecz Edukacji Finansowej (PREF), 30 listopada 2016 r., Warszawa

Kontakt: Koordynator PREF na rok 2016

Ewa Bańkowska ||tel. 22 622 34 65 wew.210 || e-mail: Ewa [at] mfc.org.pl

Partnerzy

federacja-bankow-zywnosci-logotyp-ogolny-cmykLogo - CPBiI - Poziome - (png, RGB, przezroczyste tlo, 3840x1280) - 160929 GK logo ceo_granat_napis na dole

 

 

 

FRSIMFC_logo noveFRD_kolor

 

FIIW

FWW Logo ZBPO obraz wektorowy z małym napisem pod logiem

 

 

 

logo_wib_nowe_pl